Arxius | Textos trobada 26-N RSS feed for this section

26-N. Acció feminista al Pertús contra l’explotació sexual

8 des.

Unes 400 persones d’ambdues bandes dels Pirineus – feministes, sindicalistes, activistes socials, militants de tots els corrents d’esquerres… – es van manifestar el passat 26-N al Pertús per denunciar, precisament en aquell indret fronterer, a poca distància del bordell més gran d’Europa, la violència de les indústries del sexe i les xarxes de proxenetisme. Es tractava de palesar la solidaritat amb les dones en situació de prostitució, denunciant les lleis (franceses i catalanes) que les expulsen de l’espai públic, i reivindicant un tractament social i feminista de la problemàtica de la prostitució que comporti la responsabilització els “clients” prostituïdors. Fou present al Pertús un grup d’activistes veïnals de Barcelona, sensibilitzades per la situació d’explotació i d’indefensió que pateixen als nostres barris diversos col·lectius de dones xineses, romaneses, nigerianes…

Foto des del nostre modest barri... la pancarta cosida per mil mans de dones

Cal agrair l’esforç del col·lectiu feminista de Perpinyà, pal de paller d’aquest encontre, així com de totes i tots els que vingueren des de Marsella, Tolosa, Montpeller, Carcassona, i fins i tot París …. El nostre agraïment a les dones de l’Esquerra de l’Eixample que van cosir la pancarta “Els nostres cossos no són mercaderies”,  i a la gent de la Jonquera que van difondre el nostre fulletó al voltant del Museu de l’Exili. Ens ha ajudat també la presència de l’escriptora Claudine Legardinier i els suports de la cantant Big Mama, del sociòleg Richard Poulin, de la  FAVB, de Dones No Estàndards, d’Asunción Miura (representant de CATW – Estat espanyol), de Julieta Montaño (representant de CATW – Bolívia), de Vita Arrufat (especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, Castelló), de Montse Milà Estrada (treballadora social), d’Ainhoa Kaiero (musicòloga) i Guillermo Digiuni (músic).

Esperem que els vincles establerts el 26-N enfortiran la nostra acció comuna pels drets de les dones!

Dones d’Enllaç – 27/11/2011

ELS NOSTRES COSSOS NO SÓN MERCADERIES!

21 nov.

Aquest és el material que serà distribuït el proper dissabte 26 de novembre a la Jonquera: tract-catala

En el marc de les anomenades “Lleis Òmnibus”, mitjançant la modificació de la Llei de Carreteres, hi queda prohibit l’exercici de la prostitució i es preveuen multes contra les dones. Aquesta disposició sanciona una activitat que no està tipificada com a delicte, expulsa de l’espai públic les dones en situació de prostitució i les empeny cap als locals d’altern i els prostíbuls de carretera, controlats per les xarxes proxenetes, com és el cas del macro bordell de la Jonquera. La indefinició jurídica de l’estat espanyol va cedint terreny davant les pressions de les indústries del sexe, que volen expandir els seus negocis mitjançant una legislació favorable.

Com a dones feministes, denunciem l’explotació i la violència que s’amaguen rere aquest negoci. Enganyades, forçades, traficades o empeses per la necessitat, milions de dones i nenes d’arreu del món es veuen abocades a la prostitució, amb uns efectes físics i psicològics devastadors. La prostitució – i la tracta que comporta – són incompatibles amb la dignitat humana. Lluny de ser “l’ofici més antic” de les dones, representa un comerç entre homes – proxenetes i clients -, projecta una imatge degradant de la dona i perpetua la desigualtat: el 96% de les persones prostituïdes són dones i el 99% dels clients són homes. El capitalisme globalitzat ha dut aquesta iniquitat al seu paroxisme.

Continua llegint

Nos corps ne sont pas des marchandises!

27 oct.

LE COLLECTIF DES DROITS DES FEMMES 66

  • Réaffirme la position abolitionniste* de la France, qui a ratifié en 1960 la convention internationale de l’ONU (du texte de 1949).
  • Affirme que la prostitution est une violence : elle détruit psychologiquement et physiquement : l’être humain n’est pas une marchandise.
  • La prostitution et la traite des êtres humains sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine.
  • La prostitution ne fait ni diminuer les viols – ni les agressions sexuelles, bien au contraire…
  • Dénonce le réglementarisme ** qui prétend améliorer la sécurité des personnes prostituées. Or de nombreux rapports de police de ces pays**, démontrent au contraire que le système prostitutionnel favorise le trafic d’êtres humains, de drogues, le blanchiment d’argent et les violences. Contrairement aux idées reçues, le réglementarisme protège les « entrepreneurs » proxénètes pas les prostituées.
  • Affirme que le libre choix de certaines personnes à se prostituer (5%) ne constitue, en aucun cas, l’alibi pour instaurer le réglementarisme qui oublie les victimes.
  • Affirmons notre solidarité avec les victimes de la prostitution!
  • Dénonce le piège de la prostitution, bien trop souvent « passage obligé » des immigrées.
  • Affirme que c’est la précarité et la misère qui contraignent de plus en plus souvent, actuellement, des personnes salariées (temps partiel) et des étudiantes à se prostituer.

Le système prostitutionnel (proxénètes et clients) contribue à donner une image dégradante de la femme et perpétue l’inégalité entre les hommes et les femmes (96% des personnes prostituées sont des femmes et 99% des clients sont des hommes.

Continua llegint

¡Nuestros cuerpos no son mercancías!

27 oct.

En Cataluña, en el marco de las “Leyes Ómnibus” que promueve el gobierno autonómico, a través de una modificación de la Ley de Carreteras, quedará prohibido en ellas el ejercicio de la prostitución. La nueva normativa prevé multas contra las mujeres. Esta disposición sanciona una actividad que no está tipificada como delito y expulsa del espacio público a las mujeres en situación de prostitución, empujándolas hacia locales de alterne y prostíbulos de carretera, controlados por redes proxenetas, como en el caso del macro-burdel de la Junquera. La indefinición jurídica del estado español va cediendo terreno ante las presiones de las industrias del sexo, que aspiran a seguir expandiendo sus negocios merced a una legislación favorable.

Como mujeres feministas, denunciamos la explotación y la violencia que se esconden tras este negocio. Engañadas, forzadas, traficadas o, simplemente, empujadas por la necesidad, millones de mujeres y niñas de todo el mundo se ven abocadas a la prostitución, con unos efectos físicos y psicológicos devastadores. La prostitución – y la trata que comporta – son incompatibles con la dignidad humana. Lejos de ser “el oficio más antiguo” de las mujeres, la prostitución es ante todo un comercio entre hombres – proxenetas y clientes -, proyecta una imagen degradante de la mujer y perpetúa la desigualdad: el 96% de las personas prostituidas son mujeres, el 99% de los clientes son hombres. El capitalismo globalizado ha llevado esta iniquidad a su paroxismo.

Continua llegint

Els nostres cossos no són mercaderies !

29 ag.

En el marc de les anomenades “Lleis Òmnibus”, mitjançant la modificació dela Lleide Carreteres, hi queda prohibit l’exercici de la prostitució i es preveuen multes contra les dones. Aquesta disposició sanciona una activitat que no està tipificada com a delicte, expulsa de l’espai públic les dones en situació de prostitució i les empeny cap als locals d’altern i els prostíbuls de carretera, controlats per les xarxes proxenetes, com és el cas del macro bordell dela Jonquera. Laindefinició jurídica de l’estat espanyol va cedint terreny davant les pressions de les indústries del sexe, que volen expandir els seus negocis mitjançant una legislació favorable. Com a dones feministes, denunciem l’explotació i la violència que s’amaguen rere aquest negoci. Enganyades, forçades, traficades o empeses per la necessitat, milions de dones i nenes d’arreu del món es veuen abocades a la prostitució, amb uns efectes físics i psicològics devastadors. La prostitució – i la tracta que comporta – són incompatibles amb la dignitat humana. Lluny de ser “l’ofici més antic” de les dones, representa un comerç entre homes – proxenetes i clients -, projecta una imatge degradant de la dona i perpetua la desigualtat : el 96% de les persones prostituïdes són dones i el 99% dels clients són homes. El capitalisme globalitzat ha dut aquesta iniquitat al seu paroxisme.

Continua llegint